Trường côn gỗ trắc

1,400,000

Chi tiết sản phẩm

Trường côn gỗ trắc
Dài: 1,8m
Đường kính/ 2,5cm
Hai đầu bọc sắt. Ren ráp thành
Giá lẻ: 1.600.000d
Giá sỉ: 1.400.000d

Danh mục: